Det bedste til dine køer

Den mælk du leverer til mejeriet, skal have den bedst mulige kvalitet – af hensyn til både fødevare­ sikkerheden, forbrugerne, mejerierne og din egen bundlinje.
Som eksperter i mælk og malkning leverer vi en rådgivning, der sikrer og forbedrer mælkens kvalitet, yversundheden og dyrenes generelle sundhed.
Gevinsten for dig er en forbedret bundlinje.

Rådgivningen omfatter blandt andet:
• Mælkens bakteriologiske kvalitet
• Sammensætning af de rigtige hygiejneprodukter målrettet på besætnings niveau
• Forbedring af yversundhed og dyrenes trivselPCR analyse på tankmælk

Ved PCR analyse findes værdier for, hvilke bakterier, der kan påvises DNA/gen-stykker fra i tankmælken, og i hvor stor en mængde.
Det skal understreges, at der er tale om et øjebliksbillede.
Det kan ikke på en enkelt PCR prøve vurderes, om en høj værdi for eksempelvis Stafylokok aureus skyldes udskillelse fra mange kronisk inficerede køer, om der er tale om enkelte køer med høj akut udskillelse (eller en kombination) eller om der blot er tale om forurening af mælken. 2-3 prøver over tid vil dog begrænse denne usikkerhed, og give et rigtig godt billede af, hvilke bakterier, der præger tankmælken.

Prøvesvaret giver værdier for 11 forskellige bakterier samt for beta-lactam, der er et mål for udbredelsen af penicillinresistens hos stafylokokkerne (Stafylokok aureus og Stafylokok sp/CNS).

Når man kender bakteriesammensætningen i tankmælken, kan man påbegynde de forebyggende tiltag for at begrænse smitte til køerne.

Man opdeler bakterierne efter, hvor den primære smitte sker, altså om smitten primært sker:
a) ved malkning (bakterier med primært reservoir ved yver og på hud) eller
b) fra miljøet (i sengebåse/dybstrøelsen)


Hvad får du?

  • Farma Nordic kommer ud til dig
  • Fama Nordic udføre en PCR analyse
  • Farma Nordic laver en tiltag & produkt rapport
  • Farma Nordic sender produkterne