Biochlor

Produkt info

Klik for at læse

Forskernes Konklusion:


Brug mindre tid på at diagnosticere kælvningsproblemer.
I et forskningsforsøg med over 13.000 observationer blev køerne fodret med BIO-CHLOR i mindst 21 dage før kælvning:
• 84,6 % færre tilfælde af mælkefeber.
• 65.9% reduktion af tilbageholdt efterbyrd.
• 71.0% færre børinfektioner.

Celmanax

Produkt info

Klik for at læse

Forskernes Konklusion:


Tilsætning af CELMANAX i laktations foder, tilskudsfoder og fravænningsfoder øgede den gennemsnitlige vægt ved 10 dage gamle smågrise med 212 gram (P=0,025), som blev til 252 gram (P=0,706) ved fravænning og 412 gram (P<0,01) ved afslutningen af forsøget sammenlignet med kontrolgruppen. Smågrise fodret med CELMANAX klarede sig bedre end smågrise der fik ZnO.
Tilsætning af CELMANAX i foder til søer og pattegrise kan hjælpe med at reducere dødeligheden og resultere i større grise ved afslutningen af fravænningsperioden.
Dette kan bidrage til, at grisene kræver færre dage for at nå slagtevægten, hvilket øger fortjenesten.